Protetyka

LP

USŁUGA

CENA W PLN

1

KORONA METALO-CERAMICZNA LICOWANA PORCELANĄ

1500

2

KORONA PEŁNOCERAMICZNA LUB CYRKONOWA

1800 - 2200

3

PROTEZA AKRYLANOWA CZĘŚCIOWA

1000-1200

4

PROTEZA AKRYLANOWA CAŁKOWITA

OD 2000-2500

5

SZYNOPROTEZA

3000

6

PROTEZA SZKIELETOWA

2000 - 2500