Stomatologia Rodzinna Rodental Plus
Joanna Bagińska

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 20:00

Adres:
ul. Karpacka 15, Bielsko-Biała
33 815 60 60

Email:
 stomatologia@rodentalplus.pl

 

 

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

 

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych jest Joanna Bagińska, Rodental Plus Stomatologia Rodzinna Joanna Bagińska, ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5471814822. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: stomatologia@rodentalplus.pl.Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Rodental Plus Stomatologia Rodzinna Joanna Bagińska, ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami pod adresem: Rodental Plus Stomatologia Rodzinna Joanna Bagińska, ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: stomatologia@rodentalplus.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Rodental Plus Stomatologia Rodzinna Joanna Bagińska, ul. Karpacka 15, 43-300 Bielsko-Biała w ramach zawieranych z Tobą umów/usług.