Personel

Lekarze:

Lek. stom. Joanna Bagińska
Lekarz stomatolog

joanna baginskaWykształcenie
1996-2001 Studia stomatologiczne w Collegium Medium UJ w Krakowie
1993-1996 Studia na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Doświadczenie zawodowe
2001-2002 Staż podyplomowy w Poliklinice Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej
2002-2004 Poliklinika Stomatologiczna „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej
2004-2005 Centrum Stomatologii i Protetyki „Sigma” w Skoczowie
2005-2010  Klinika Stomatologii Rodzinnej „Rodental”, ul. Cieszyńska, Bielsko-Biała – współwłaściciel
Od stycznia 2011 – Stomatologia Rodzinna „Rodental Plus” Joanna Bagińska, ul. Karpacka 15, Bielsko-Biała – właściciel

Lek. stom. Małgorzata Margańska
Lekarz stomatolog

malgorzta marganskaWykształcenie :
1989-1995 studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Warszawie
specjalizacja 1996-1998 I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej

Doświadczenie zawodowe :
1995-1996 Staż podyplomowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie
1996-2007 Wojskowy instytut Medycyny Lotniczej
1996-1998 Centrum Stomatologii
1996-1998 Centrum Edukacja Wojskowa Akademia Medyczna Staż specjalistyczny
1998-2007 prywatna praktyka Stomatologiczna w Warszawie
2007-2013 praktyka stomatologiczna Wick, Szkocja
od 2013 - Stomatologia Rodzinna Rodental Plus

Lek. stom. Tomasz Fender
Lekarz stomatolog

tomasz fenderUkończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na wydziale lekarsko-dentystycznym. Zainteresowanie medycyną i nowymi technologiami zrodziły w nim pasję jaką jest stomatologia.

W swojej codziennej pracy jak i na licznych kursach stara się zgłębiać tajniki wiedzy głównie w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją.

To co go charakteryzuje to indywidualne podejście do pacjenta. Leczenie zawsze odbywa się według najnowszych wytycznych przy użyciu nowoczesnego sprzętu z topowymi materiałami.

 

Lek. stom. Paweł Zimny
Lekarz stomatolog

dr zimny rodental plusW naszej Klinice zajmuje się chirurgią implantacyjną.

Ukończył Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku. W 1999r. zakończył specjalizację ze stomatologii ogólnej. W 2005r. zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych szkoleniach.

Fascynacja nowoczesnymi metodami leczenia zrodziła jego pasję, implantologię stomatologiczną. Wyrazem tego było nadanie mu przez kapitułę OSIS w 2010r. umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej, jako jednemu z pierwszych w Polsce. Chęć ugruntowania wiedzy i poznania nowych technik leczniczych spowodowała, że ukończył studia podyplomowe na New York University ( 2010-2011). Prowadzi również wykłady dla lekarzy.

 

Lek. stom. Marcin Buława
Lekarz stomatolog, chirurg

marcin buławaW naszej Klinice zajmuje się chirurgią stomatologiczną.

Lekarz chirurg stomatolog Marcin Buława jest absolwentem Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończył w 1995 roku. W 1999 uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii.

Od początku pracy zawodowej stale podnosi swoje kwalifikacje – pierwszy certyfikat z zakresu implantologii, wydany przez Akademię Medyczną w Poznaniu uzyskał w maju 1999 roku. W ramach kształcenia podyplomowego ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w zakresie chirurgii stomatologicznej, implantów i protetyki.

 

 

Asystentki:

Klaudia Bachór

klaudia bachor

Karolina Puchała

karolina puchala

Agnieszka Król

agnieszka krol

Paulina Kurzyniec

paulina kurzyniec