Obtura III i system termoplastycznej gutaperki

Skuteczne leczenie kanałowe jest możliwe tylko w przypadku szczelnego i trwałego wypełnienia kanałów. W naszej Klinice używamy systemów do wypełniania kanałów ciepłą gutaperką.