Protetyka

LP

USŁUGA

CENA W PLN

1

KORONA LICOWANA PORCELANĄ

KORONA LICOWANA PORCELANĄ Z MARGINALEM

800

850

2

KORONA PEŁNOCERAMICZNA – SYSTEM LAVA

1500

3

PROTEZA AKRYLANOWA CZĘŚCIOWA

400-500

4

PROTEZA AKRYLANOWA CAŁKOWITA

600-1000

5

SZYNOPROTEZA

1600

6

PROTEZA SZKIELETOWA

1500