Protetyka

LP

USŁUGA

CENA W PLN

1

KORONA METALO-CERAMICZNA LICOWANA PORCELANĄ

KORONA METALO-CERAMICZNA LICOWANA PORCELANĄ Z MARGINALEM

900

2

KORONA PEŁNOCERAMICZNA LUB CYRKONOWA

1600 - 1800

3

PROTEZA AKRYLANOWA CZĘŚCIOWA

600-1100

4

PROTEZA AKRYLANOWA CAŁKOWITA

OD 1000

5

SZYNOPROTEZA

2000 - 2200

6

PROTEZA SZKIELETOWA

1800 - 2200