Joanna Bagińska

Lekarz stomatolog

Wykształcenie
1996-2001 Studia stomatologiczne w Collegium Medium UJ w Krakowie
1993-1996 Studia na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Doświadczenie zawodowe
2001-2002 Staż podyplomowy w Poliklinice Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej
2002-2004 Poliklinika Stomatologiczna „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej
2004-2005 Centrum Stomatologii i Protetyki „Sigma” w Skoczowie
2005-2010  Klinika Stomatologii Rodzinnej „Rodental”, ul. Cieszyńska, Bielsko-Biała – współwłaściciel
Od stycznia 2011 – Stomatologia Rodzinna „Rodental Plus” Joanna Bagińska, ul. Karpacka 15, Bielsko-Biała – właściciel