Paweł Zimny

Lekarz stomatolog

W naszej Klinice zajmuje się chirurgią implantacyjną.

Ukończył Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku. W 1999r. zakończył specjalizację ze stomatologii ogólnej. W 2005r. zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych szkoleniach.

Fascynacja nowoczesnymi metodami leczenia zrodziła jego pasję, implantologię stomatologiczną. Wyrazem tego było nadanie mu przez kapitułę OSIS w 2010r. umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej, jako jednemu z pierwszych w Polsce. Chęć ugruntowania wiedzy i poznania nowych technik leczniczych spowodowała, że ukończył studia podyplomowe na New York University ( 2010-2011). Prowadzi również wykłady dla lekarzy.