Protetyka

LP

USŁUGA

CENA W PLN

1

KORONA METALO-CERAMICZNA LICOWANA PORCELANĄ

1000

2

KORONA PEŁNOCERAMICZNA LUB CYRKONOWA

1800 - 2000

3

PROTEZA AKRYLANOWA CZĘŚCIOWA

700-1000

4

PROTEZA AKRYLANOWA CAŁKOWITA

OD 1000-2000

5

SZYNOPROTEZA

2200 - 2400

6

PROTEZA SZKIELETOWA

2000 - 2200