Marcin Buława

Lekarz stomatolog, chirurg

W naszej Klinice zajmuje się chirurgią stomatologiczną.

Lekarz chirurg stomatolog Marcin Buława jest absolwentem Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończył w 1995 roku. W 1999 uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii.

Od początku pracy zawodowej stale podnosi swoje kwalifikacje – pierwszy certyfikat z zakresu implantologii, wydany przez Akademię Medyczną w Poznaniu uzyskał w maju 1999 roku. W ramach kształcenia podyplomowego ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w zakresie chirurgii stomatologicznej, implantów i protetyki.